Muzyka

Jednym z nośników Dobrej Nowiny we współczesnym świecie jest muzyka.

W projekt  włączeni są ludzie, którzy przez granie na chwałę Boga pragną nieść konkretne doświadczenie Jego obecności.

Zespół 4800 sekund pozytywnego przekazu powstał właśnie w takim celu.

Podobnie stało się z zespołem Pieśń Chwały, którego płyty obecnie rozsyłamy.

 

Płyta Zielona lub Żółta ... a obecnie - CD - Pieśń Chwały...

 

Tak - 4800 sekund pozytywnego przekazu to (przeważnie),

czas trwania każdej z płyt które rozdajemy podczas rekolekcji i misji parafialnych...

Obecnie płytą CD najczęściej rozdawaną, jest zapis spotkania modlitewnego zespołu Pieśń Chwały
z Koszalina.

 

Płyty jakie prezentujemy są owocem całkowitego zawierzenia Bogu. Już na okładce widnieje prowokacyjny tekst, iż płyty nie da się kupić! Płytę można otrzymać na "inicjatywach ewangelizacyjnych" - uczestnicząc w nich. Oczywiście koszt, jaki został poniesiony w związku z wydaniem (studio, tłocznia, podatek i tym podobne), został  pokryty częściowo z pożyczonych pieniędzy. To dlatego, otrzymując CD, zachęcamy do złożenia daru serca do puszki. Tym darem może być zarówno modlitwa (często osoby deklarują na kartce, jaką formę przyjmuje ich modlitwa za projekt), jak i ofiara materialna (dlatego na okładce CD podane jest konto, gdyby ktoś chciał w ten sposób wesprzeć projekt).

 

Taka koncepcja dystrybucji CD projektu jest owocem mojej prywatnej audiencji u Ojca św. Jana Pawła II pod koniec Jego życia.

ks. Rafał Jarosiewicz